Käyttö- ja toimitusehdot

Mikkelin kaupungin verkkokauppa

Verkkokaupan tuotteita myy Mikkelin kaupunki (y-tunnus 0165115-3)

Päivitetty viimeksi 4.1.2021

1       Rekisteröityminen ja henkilötiedot

Verkkokaupasta tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä verkkokauppaan voit tehdä ostoksesi jatkossa nopeammin ja tarkastella tekemiäsi tilauksia. Käyttäjätunnuksena toimii rekisteröinnin yhteydessä annettu sähköpostiosoite, salasanan asiakas määrittää rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa kaikista käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Asiakkaan tulee antaa verkkokaupassa palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Mikkelin kaupungilla on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti. Asiakkaan tiedot tallennetaan verkkokaupan asiakasrekisteriin. Mikkelin kaupunki ei luovuta asiakkaan tietoja ulkopuolisille tahoille ilman asianomaiselta erikseen pyydettyä lupaa. Asiakkaalla on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

2       Tilaaminen

Tuotteet tilataan pääsääntöisesti internetin välityksellä osoitteesta verkkokauppa.mikkeli.fi ostoskorin kautta. Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoihin sekä tilattavaa tuotetta koskeviin erityisehtoihin.

3          Maksutavat

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkomaksaminen tapahtuu suojatulla yhteydellä Suomi.fi/Paytrail -palvelun kautta. Palvelu sisältää suomalaisten pankkien verkkomaksu- ja korttimaksupalvelun (Visa- ja MasterCard). Käytössä olevat pankit ovat Osuuspankki, Nordea,

Danske Bank, Handelsbanken, S-Pankki, POP-pankki, Ålandsbanken, Aktia, Säästöpankki, Oma Säästöpankki ja MobilePay.

4       Hinnat ja arvonlisävero

Verkkokaupasta tehdyissä tilauksissa voimassa oleva hinta on se, joka on esillä verkkokaupan hinnastossa tilaushetkellä. Verkkokaupan hinnat voivat osin poiketa muiden myyntipisteiden hinnoista. Verkkokaupan hinnat pitävät sisällään mahdolliset toimitus- ja käsittelykulut. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Kaikki hinnat on merkitty euroina (EUR). Verkkokaupassa näkyvät tuotehinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

5       Toimitukset ja palautukset

Postitamme tuotteen neljäntoista (14) työpäivän sisällä tilauksen rekisteröitymisestä järjestelmäämme. Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan erikseen. Asiakas saa tuotteen lähettämisestä ilmoituksen sähköpostilla. Tuotteet toimitetaan postitse asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Jos toimitus ei vastaa tilausta tai toimituksessa ilmenee kuljetus- tai muu vaurio, tulee asiasta tehdä välittömästi huomautuskauppiaalle. Huomautus on tehtävä seitsemän päivän kuluessa tilauksen saapumisesta tai vastaanottamisesta. Toimituskulut määräytyvät tilauksen sisällön, painon ja toimitustavan mukaan. Toimituskulut voivat myös sisältyä tuotteen hintaan. Tilaukset toimitetaan vain Suomeen.

Huom! Koronavirustilanteen aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi toimitusajat voivat pidentyä edellä ilmoitetuista ajoista. Tuotteen lähettämisestä ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostilla.

Asiakkaalla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus. Emme vastaanota palautuksia yli 14 vrk kuluttua toimituksesta. Palautettavan/vaihdettavan tuotteen ja alkuperäisen tuotepakkauksen tulee olla samassa kunnossa kuin sitä vastaanotettaessa. Kaikki palautuksesta/vaihdosta aiheutuvat kustannukset maksaa palauttaja, ellei toimituksessa ole selkeää toimittajasta johtuvaa virhettä.

Liitä palautuksen mukaan seuraavat tiedot: tilausnumerosi, nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä pankkitilinumerosi. Tuotteiden palautuksista on aina sovittava erikseen toimittajan kanssa. Pyydämme asiakasta ottamaan yhteyttä toimittajaan ennen tuotteen palauttamista.

Palautusosoite

Museot:

Mikkelin kaupungin museot 

Maaherrankatu 18-20 

Kauppakeskus Akseli 2.krs 

50100 Mikkeli 

6       Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Mikkelin kaupunki tekee parhaansa, että verkkokaupan toiminta olisi virheetöntä ja keskeytymätöntä. Mikkelin kaupungilla on oikeus keskeyttää verkkokauppa sen muutoksen, uudistuksen tai verkkokauppaan liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Katkokset pyritään ajoittamaan niin, ettei niistä aiheudu asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Mikkelin kaupunki ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Mikkelin kaupunki ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että asiakas käyttää verkkokauppaa ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten asiakkaan aiheuttamia.

7       Tietoturva

Verkkokauppa on suojattu käyttämällä SSL-protokollaa. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Mikkelin kaupunki säilyttää kaikki asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Mikkelin kaupunki järjestää verkkokauppansa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

8       Laitteen, ohjelmisto ja yhteydet

Asiakas vastaa itse verkkokaupan käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa verkkokaupalle tai muille verkon käyttäjille.

9       Vahingonkorvausvastuu

Mikkelin kaupunki vastaa asiakkaalle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, että kyseessä on Mikkelin kaupungin virhe, asiakkaalle voidaan korvata asiakkaalta verkkokaupassa aiheettomasti perityt kustannukset.

Mikkelin kaupunki ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta eikä muita välillisiä tai välittömiä korvauksia tai hyvityksiä, jotka johtuvat kappaleessa 6 mainituista häiriöistä tai virheistä.

10       Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Mikkelin kaupungin verkkokauppaan liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää verkkokauppaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Mikkelin kaupunki ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkokaupan sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

11  Käyttö- ja toimitusehtojen muuttaminen

Mikkelin kaupunki on oikeutettu muuttamaan näitä verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoja ilmoitettuaan muutoksista verkkokaupassa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

12  Riitojen ratkaisu

Mahdolliset sopimuksenaikaiset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia Etelä-Savon käräjäoikeuden ratkaistavaksi Suomen lakia noudattaen.